Renseanlegg

Vårt egenutviklede renseanlegg for hus-/hyttefelt.  Vi produserer også større anlegg etter bestilling/avtale.

Antall personer og antall boenheter må dimensjoneres riktig ut fra Avløpsforskriften. Dersom du er i tvil om hvilket anlegg du trenger, ta kontakt og vi vil gi deg veiledning.


 

Store Renseanlegg

Renseanlegg for store hyttefelt, dette er noen av de største renseanleggene vi produserer, dekker over 600 personer.

 

Referanser